Pædagogiske fokuspunkter

Pædagogiske fokuspunkter for Fritidshjemmet Lindholm 2013/2014

Institutionens primære formål er at støtte socialiseringen af de børn der går i institutionen.

Vi har valgt at dele socialiseringen op i tre forskellige fokusområder:
Demokrati, Inklusion og anerkendelse.

Disse fokusområder er hvad vi løbende pædagogisk arbejder med.

Generelt arbejder vi med disse tre fokusområder på følgende måde:

Demokrati – Vi lytter til børnenes ønsker og efterlever dem når det kan lade sig gøre. Vi prøver at tilpasse hverdagen til børnenes behov, så der er plads til leg og bare ”at være”.  Vi har ikke dumme regler – eller ”skal ting” der ikke giver mening.  Som udgangspunkt er alle aktiviteter valgfrie. Vi arbejder dog samtidig med børnenes ansvar overfor demokratiet, at valg skal bakkes op med støtte.

Inklusion – Vi tilbyder forskellige aktiviteter, for at favne flest børn. Vi ser potentialet i fællesskabet for at rumme alle.  Vi skaber sub/små fællesskaber i erkendelsen af at ikke alle børn kan fungere i et stort fællesskab. Vi reflekterer over hvilke dynamikker der eksisterer i aktiviteter og lege, og tilpasser dem for at kunne inkludere alle. Vi prøver at prioritere en ”flyder”-person der kan have fokus på inklusionen. Vi inddrager alle parter i konfliktløsning.  Når vi hjælper med konflikter, tilstræber vi at gå med børnene og hjælpe i stedet for at sige ”sig til ham at….” Alle personaler skal på kursus i inklusion.

Anerkendelse – Vi lytter til børnene med en spørgende tilgang – ikke anklagende. Vi har fokus på at identificere og tale med det mest udsatte barn i konflikter først. Vi bruger meget tid på at lære børnene at kende. Vi arbejder meget med at forstå børnene, gennem samtaler med forældre, observationer, praksisfortællinger og samtænkning med skolen. Vi er mere procesorienterede end målorienterende for at anerkende fremgang og for at tage individuelle hensyn.

Overordnet for disse tre fokusområder, og for vores arbejde generelt gælder følgende:

Vi har interesse for børnenes hverdag og liv. Vi skal ikke altid komme med svarene, men i stedet lade børnene mærke efter. Vi skal ikke opdrage – vi skal socialisere gennem vejledning og guidning

Sideløbende og med udgangspunkt i disse 3 fokusområder, vil vi især arbejde med følgende i 2013.

–          Nærvær. Vi vil som voksne i Fritidshjemmet Lindholm have fokus på nærvær til børnene, forældre og vores kollegaer. Når børnene er i klub er det vigtigt at de bliver mødt at voksne der gider dem, og er klar til at støtte deres relationsdannelser, konfliktløsninger og de udfordringer en fritdag i øvrigt kan byde på. Ligeledes vil vi gerne være en institution hvor man som forældre bliver mødt med et smil, og hvor kommunikationen mellem forældre og personale er åben og hyppig.

–          Tydelighed. Vi vil arbejde med at være tydelige rollemodeller for børnene. Dette vi vil gøre ved at være synlige i børnenes hverdag og hjælpe dem med at reflektere over deres handlinger, både gode og uhensigtsmæssige..

–           Dokumentation. Vi vil fortsætte med at bygge på i vores dokumentationsproces. Til at understøtte grundlaget for vurdering af trivsel er dokumentation en meget vigtig faktor. Derfor vil vi tilstræbe os at arbejde endnu mere systematisk med dokumentationen, så vi i endnu højere grad kan danne et retvisende billede at børnenes trivsel.