Samtænkning


Samtænkning er det begreb vi bruger om det primære samarbejde mellem Den Lille
Skole i København og Fritten. Som udgangspunkt foregår samtænkningen i skoletiden, hvor læreren og fritmedarbejderen i fællesskab tilrettelægger tiden.

Den pædagogiske tanke bag ved samtænkningen, handler i høj grad om muligheden for at få et bredere perspektiv for børnenes hverdag. Samtidig kan samtænkningen bruges til at lave aktiviteter, der normalt ikke kan lade sig gøre i skole eller fritregi – ture, projektarbejde mv. Det fælles fokus for lærer og fritmedarbejder er på at skabe udvikling og trivsel for børnene.

Lærernes og fritmedarbejdernes samarbejde burde også gerne udmunde i en større forståelse for hinandens praksis og profession. Ligeledes kan de bruge hinandens faglighed til at se børnene fra forskellige perspektiver.

Vi ser samtænkning som en mulighed for at skabe kontinuitet i børnenes hverdag og bringe det gode fra skolen ind i fritten, og det gode fra fritten ind i skolen.