Årsplan 2016 – 2017

August:

01. – 12.: Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

 

September:

01.: Maddag

05. – 09.: Turneringsuge (Se beskrivelsen nedenfor)

 

 

Oktober:

03. – 07.: Fritdans (Se beskrivelsen nedenfor)

17. – 21.: Efterårsferie – Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

 

November:

03.: Maddag

07. – 11.: Bamseuge (Se beskrivelsen nedenfor)

21. – 30.: Lave julekalendre

28. -30.: Øve Lucia (Mere konkrete dage vil komme – Se beskrivelsen nedenfor)

 

 

December:

01.- 13.: Øve Lucia (Mere konkrete dage vil komme – Se beskrivelsen nedenfor)

13.: Forældrekaffe med Lucia optog (15.30-16.30)

01.- 02.: Lave julekalendre

21.– 23.: Heldagsåbent (7.00-17.30)

24.– 31.: Juleferie – Lukket

 

 

Januar:

02.- 03.: Heldagsåbent (7.00-17.30)

16.- 20.: Kunstuge (Se beskrivelsen nedenfor)

31.: Bankoaften (Se beskrivelsen nedenfor)

 

 

Februar:

6.- 10.: 3. klasses børnene skal lave Fritdansen med Camilla (Se beskrivelsen nedenfor)

13. – 17.: Vinterferie – Heldagsåbent (7.00-17.30)

20.-24.: Fritdans (Se beskrivelsen nedenfor)

24.: Forældrekaffe med Fritdans opvisning (15.30-16.30)

 

 

Marts:

09.: Maddag

27.- 31.: Skrotuge (Se beskrivelsen nedenfor)

 

 

April:

10.- 17.: Påskeferie – Lukket

 

 

Maj:

01.: Heldagsåbent (7.00-17.30)

8.- 11.: Naturuge (Se beskrivelsen nedenfor)

11.: Maddag

12.: Store bededag – Lukket

25.: Kristi Himmelfartsdag – Lukket

26.: Heldagsåbent (7.00-17.30)

30.- 31.: Lejrskole

 

 

Juni:

01.- 02.: Lejrskole

07.: 3. klasses afslutnings-arrangement (Se beskrivelsen nedenfor)

 

 

Juli:

01.- 31.: Heldagsåbent (07.00-17.30)

 

Der tages forbehold for mulige kommende lukkedage.

 

 

Turneringsuge:

Denne uge vil som navnet vidner om, være præget af turneringer i alle dets afskygninger. Der vil både være turneringer hvor man skal præstere alene, samt i hold.

Tilmeldingen til de forskellige turneringer vil blive slået op, og man skal ikke nødvendigvis tilmelde sig det hele.

En disciplin kunne fx være FIFA-turnering eller Hockey. Frittens personale prioriterer at stable så brede turneringdiscipliner som muligt på benene, for at ramme flest børns interesser.
Formålet med denne uge er bl.a. at lære børnene omkring “good sportmanship”, dvs. både at være en god vinder såvel som en god taber. Lære børnene at det er ok at være den bedste til noget – eller det modsatte, nemlig ikke at være den bedste.

Derudover vil Frittens personale også bruge denne uge til at arbejde med/på at skabe en større fællesskabsfølelse iblandt Fritidshjemmets børn, bl.a. via fælles støtte og ros (både fra deltagende børn og de børn der agerer tilskuer) til de børn der stiller op i hold- og enkeltmandsdisciplinerne. Frittens personale vil også benytte ugen til at hjælpe til med at åbne op for og skabe nye relationer mellem børnene, der til dagligt ikke nødvendigvis har så meget med hinanden at gøre. Dette vil personalet bl.a. gøre via tilmeldingen til de forskellige aktiviteter, hvor det fx er muligt at tilmelde sig som enkeltperson til en holddisciplin. Frittens personale vil derefter putte én på det hold som de mener bedst kunne åbne op for nye og spændende bekendtskaber og relationer.

Ugen igennem vil børnene få brugt både deres grov motoriske evner til de fysiske turneringer, samt deres hjerner til de mere strategiske turneringer.

 

 

Fritdans:

Igen i år vil der være 2 omgange af fritdans. En omgang hvor det er Camilla der står for både musik og koreografi, og en anden omgang hvor det er børnene fra 3. klasse der laver koreografien, og lærer den videre til de resterende børn.

Børnene skal i disse 2 uger danse hver dag fra ca. kl. 13.00-14.30, så det kan være en god idé ikke at hente i dette tidsrum.

Formålet med disse uger er at børnene gerne skal finde glæde ved at lytte til og bevæge sig til rytmer, opleve at være en vigtig del af et større fællesskab – på trods af evner og tidligere erfaring med fritdans, være sammen med andre børn på tværs af klasser og køn, samt få styrket deres motoriske kunnen.

Alle børn kan deltage i fritdans-ugerne. En tilmeldingsseddel vil i ugerne op til blive hængt op. Vælger man at tilmelde sig er tilmeldingen bindende, da der rent logistisk er noget arbejde i at skulle lave opstillinger, sætte børnene sammen i par osv. ud fra det tilmeldte deltagerantal.

 

 

Aftenarrangement for 3. klasses børn (Afslutning):

For at få en sidste god oplevelse inden tiden i Fritten er slut, tilbydes 3. klasses børn et par timers sjov og hygge sammen med Stina og Camilla.
Arrangementet vil foregå Onsdag den 7. juni 2017.
Info omkring aftenen og hvad den kommer til at indeholde, vil blive givet til både børnene og deres forældre, når vi kommer lidt tættere på.

 

 

Andre beskrivelser følger.