Årsplan 2015-2016

Årsplan for Fritidshjemmet Lindholm 2015/2016

 

Juni

29.-30. Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

Juli

01.-31. Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

August

01.-07. Heldagsåbent (7.00-17.30)

17.-21. Emneuge – Bevægelse (Se beskrivelsen nedenfor)

31. Bamsedag (Se beskrivelsen nedenfor)

 

September

01.-02. Bamsedag (Se beskrivelsen nedenfor)

01. Maddag

21.-25. Rollespilsuge (Se beskrivelsen nedenfor)

 

Oktober

05.-09. Fritdans (Se beskrivelsen nedenfor)

07.-08. Bag for en sag-dag

09. Forældrekaffe m. opvisning af Fritdans og salg af “Bag for en sag-kager” (15.00-17.00)

12.-16. Efterårsferie/Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

November

03. Maddag

23.-30. Julekalendre

 

December

01.-18. Juleaktiviteter (Se FritNyt for december – mere info)

01.-14. Lucia-øvning (Se beskrivelsen nedenfor)

14. Forældrekaffe m. Luciaoptog (15.30-16.30)

21.-23. Heldagsåbent (7.00-17.30)

24.-31. Juleferie/Lukket

 

Januar

01. Lukket

04. Heldagsåbent (7.00-17.30)

05. Maddag

11-15. Kunstuge (Se beskrivelsen nedenfor)

13. Bestyrelsesmøde

19. Bankoaften (Se beskrivelsen nedenfor)

 

Februar

08.-12. Fritdans (Se beskrivelsen nedenfor)

15.-19. Vinterferie/Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

Marts

01. Maddag

21.-28. Påskeferie/Lukket

 

April

08. Forældrepasning (Fritpersonalet tager med skolen på fælles personaleweekend)

11.-15. Skrotuge (Se beskrivelsen nedenfor)

15. Forældrekaffe m. fernisering (15.30-16.30)

 

Maj

01. Lukket

03. Maddag

05. Kristi Himmelfartsdag/Lukket

16. 2. Pinsedag/Lukket

17.-20. Tuneringsuge (Se beskrivelsen nedenfor)

26. Bestyrelsesmøde

31. Lejrskole med skolen

 

Juni

01.-03. Lejrskole med skolen

09. Aftenarrangement for 3. klasses børnene/afslutning (Se beskrivelsen nedenfor)

13.-17. Naturuge (Se beskrivelsen nedenfor)

27.-30. Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

 

Der kommer muligvis ændringer i lukkedagene – Vi vil løbende give besked i FritNyt.

 

Beskrivelserne:

Bevægelsesugen:
Denne uge vil stå i bevægelsens tegn. Her vil børnene få rig mulighed for at udfolde sig motorisk i samspil med de andre børn og voksne. Der vil blive planlagt aktiviteter hver dag, hvor børnene har mulighed for at deltage – aktiviteterne kan foregå både i institutionen og ude af huset, fx på skaterbane eller legeplads. Vi vil tilbyde forskellige slags aktiviteter, så der vil være mulighed for at alle børn har lyst til at deltage i nogle af dem. Bevægelsesugen vil blive afsluttet med et orienteringsløb, hvor der vil være forskellige poster børnene skal gennemgå.

Bamsedage:
Børnene har naturligvis helt særlige forhold til deres bamser og vi oplever at der på alle klassetrin leges med bamser på forskellige måder. Vi vil gerne imødekomme børnenes interesse for tøjdyr og dyrke dem ekstra meget i disse dage.
Vi åbner vores bamsehospital og bygger bamse-huse i de omtalte dage.
Målet er at børnene skal hygge sig og have det sjovt i nye og allerede etablerede relationer. Vi vil skabe plads til leg og kreativitet.

Rollespilsuge:
Igen i år har vi rollespilsuge på Fritidshjemmet. I år vil vi tilknytte en ekstern “ekspert” til at varetage selve rollespillet, men ellers kommer ugen til at gå med at lave våben, smykker, bål og blive sminke. Vi vil gerne bruge ugen til at arbejde med børnenes fantasi, kreativitet og fysiske udfoldelse. Børnene er velkomne til at tage eget rollespils udstyr med.

Fritdans:
Traditionen tro vil der igen i år være 2 omgange af fritdans.
– En omgang hvor Camilla vil stå for alt, dvs. musik og koreografi. Dette omgang er den såkaldte “prøve-omgang”.
Anden omgang vil være strikket sådan sammen at Camilla i samråd med børnene fra 3. klasse mixer musikken og finder på koreografien, som så læres videre til de resterende børn.
Fritdansene forløber sig over en uge af gangen (hverdag fra kl. 13.00-14.30), og kræver tilmelding som er bindende. (Opslag vil blive sat op når tiden nærmer sig)
Formålet med dansene er at børnene i samlet flok finder glæde ved at bevæge sig til rytmer, finder glæde ved at være sammen om et fælles tredje, får styrket deres motoriske og sociale evner, får styrket troen på egne evner og kunne, samt lærer at tage et valg og stå ved det (den bindende tilmelding).

Bag for en sag-dage:
I disse dage skal børnene bage i den gode sags tjeneste. Vi vil gerne være med til at inspirere børnene til at hjælpe andre børn, der på den ene eller anden måde har det svært. Vi vil ud over at bage, tale med børnene om projektet og forklare hvad salget skal gå til. Målet er desuden at børnene skal samarbejde og lære om kost, sundhed og god køkkenhygiejne.
Pengene tjent på salget af bagværket, går til Børns Vilkår og deres vigtige arbejde med Børnetelefonen, som mange børn i danmark dagligt benytter sig af.
I oktober 2015 har Bag for en sag eksisteret i 10 år. Bidragene til Børns Vilkår er vokset med 600% og antallet af involverede børn, forældre, lærere og pædagoger – der deltager og bager over hele landet – er nu oppe over 250.000. I 2014 deltog over 1.300 skoler og børneinstitutioner og der blev solgt bagværk for næsten 1.550.00 kr. Pengene gik direkte til Børns Vilkår. Fritidshjemmet Lindholm vil gerne være en del af projektet og vi håber meget at institutionens forældre vil støtte op om projektet i forbindelse med:
FORÆLDREKAFFE d. 9/10 2015, og købe børnenes lækre bagværk fra 15.00-17.00.

Se mere på www.bagforensag.dk

Lucia:
Endnu engang skal der gåes Luciaoptog, og traditionen tro udbydes dette til sluserbørnene.
Børnene vil sammen med 2 voksne skulle øve henholdsvis den smukke lucia-sang, samt hvordan der skal gås på række ned igennem hele huset.
Luciabruden findes på demokratiskvis, eller via lodtrækning for at gøre det mest fair overfor de interesserede børn.
Formålet med optoget er at give børnene en god fælles oplevelse, samt selvtillid i form af at skulle stå frem og synge for andre mennesker.
OBS!! Selve luciaoptoget vil foregå mandag den 14. december kl. 16.00 (til forældrekaffen)

Kunstugen:
I denne uge vil vi sætte fokus på æstetik og kreative processer. Vi vil give børnene mulighed for at skabe og støtte deres kreativitet. Der vil være mulighed for at være med i enkelte dage eller hvis børnene ønsker det, flere dage i træk. Det er målet at inddrage børnenes initiativer og perspektiver i processen og vi vil skabe rum til fordybelse. Der vil være mulighed for relationer  og samarbejde på tværs, da forløbet vil henvende sig til alle alderstrin.

Skrotugen:
I skrotugen har børnene mulighed for at udforske diverse skrot og dimser, samt arbejde med deres kreativitet og nysgerrighed. Børnene vil få lov til at skille skrot ad og bygge det sammen på en ny og anderledes måde. Kun fantasien sætter grænser – der kan bygges robotter, diverse figurer, samt bare få lov at udforske skrotten, fx se hvordan de forskellige ting ser ud indeni.  Det er frivilligt om børnene vil deltage i denne uge, samt arbejde individuelt eller i grupper og på tværs af alderstrinene. Der vil blive masser af rum til god stemning med snak og hygge, fordybelse, hjælpsomhed og kreativitet – som gerne skulle komme til udtryk i en masse flotte og sjove fantasi skulpturer og figurer.
Denne uge vil blive afsluttet med en forældrekaffe, hvor forældrene sammen med deres børn kan komme forbi og se de flotte figurer der er blevet produceret i løbet af ugen.
FORÆLDREKAFFE d. 15/4-2016 kl. 15.30-16-30.

Turneringsuge:
Denne uge vil som navnet vidner om, være præget af turneringer i alle dets afskygninger. Der vil både være turneringer hvor man skal præstenere alene, samt i hold. – Tilmeldingen til de forskellige turneringer vil blive slået op, og man skal ikke nødvendigvis tilmelde sig det hele. En disciplin kunne fx være skak eller høvdingebold. Frittens personale prioriterer at stable så brede turneringdiscipliner som muligt på benene, for at ramme flest børns interesser.
Formålet med denne uge er bl.a. at lære børnene omkring “good sportmanship”, dvs. både at være en god vinder såvel som en god taber, samt at det er ok at være den bedste til noget – eller det modsatte, nemlig ikke at være den bedste. Ugen igennem vil børnene få brugt både deres grov motoriske evner til de fysiske turneringer, samt deres hjerner til de mere strategiske turneringer.

Aftenarrangement for 3. klasses børn (Afslutning)
For at få en sidste god oplevelse inden tiden i Fritten er slut, tilbydes 3. klasses børn et par timers sjov og hygge sammen med Helle og Camilla.
Arrangementet vil foregå Torsdag den 9/6-2016 kl. 17.30-20.00.
Info omkring aftenen og hvad den kommer til at indeholde, vil blive givet til både børnene og deres forældre, når vi kommer lidt tættere på.

Naturuge:
I denne uge vil vi koncentrere os om naturen og hvad denne har at byde på. Der vil foregå aktiviteter både hjemme i Fritten, men også ture hvor vi tager på opdagelse ude i det blå. (Turene vil kræve tilmelding, og vil derfor blive slået op på opslag)
Formålet med naturugen er bl.a. at børnene skal få en bedre forståelse af naturen, og hvorfor det er så vigtigt at værne om den, samt finde ud af hvor mange muligheder naturen egentlig rummer og hvad vi kan bruge dem til.
Aktiviteterne som udbydes i denne uge vil både ramme det grovmotoriske, dvs. nogle fysiske aktiviteter hvor børnene skal bruge deres kroppe, men også det mere finmotoriske, fantasifulde og rent forståelsesmæssige via nogle mere stillesiddende aktiviteter.