Årsplan 2014-2015

Årsplan for Fritidshjemmet Lindholm 2014/2015

 

August

01.-08. Heldagsåbent (8.00-16.30)

 

September

16.-19. Kunstuge (Se beskrivelse nedenfor)

19. Forældrekaffe m. fernisering (15.30-16.30)

 

Oktober

13.-17. Efterårsferie/Heldagsåbent (7.00-17.30)

20.-24. Fritdans (Se beskrivelse nedenfor)

 

November

03.-07. Filmuge (Se beskrivelse nedenfor)

24.-28. Julekalendre

 

December

01.-19. Juleaktiviteter (Se FritNyt for december – mere info)

15. Forældrekaffe m. Luciaoptog (15.30-16.30)

22.-23. Heldagsåbent (7.00-17.30)

24.-31. Juleferie/Lukket

 

Januar

01. Lukket

02. Heldagsåbent (7.00-17.30)

14. Bankoaften (Se beskrivelse nedenfor)

 

Februar

09.-13. Vinterferie/Heldagsåbent (7.00-17.30)

16.-20. Fritdans (Se beskrivelse nedenfor)

20. Forældrekaffe m. Fritdans opvisning

 

Marts

02.-06. Rollespilsuge (Se beskrivelse nedenfor)

30. Påskeferie/Lukket

 

April

01.-06. Påskeferie/Lukket

10. Forældrepasning

13.-17. Skrotuge (Se beskrivelse nedenfor)

 

Maj

01. Lukket

05.-08. Lejrskole med Skolen

14.-15. Kristi Himmelfart/Lukket

 

Juni

05. Grundlovsdag/Lukket

08.-12. Naturuge (Se beskrivelse nedenfor)

29.-30. Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

Juli

01.-31. Heldagsåbent (7.00-17.30)

 

Der kommer muligvis ændringer i lukkedagene – Vi vil løbende give besked i FritNyt.

 

Aktivitetsbeskrivelser:

 

Kunstuge:

Der arbejdes med et overordnet fælles tema. Det vil blive en uge med mulighed for fordybelse og samvær på tværs af klasser og alderstrin.

Målet er at børnene skal arbejde procesorienteret og med deres kreativitet.

 

Fritdans:

Der laves fridans 2 gange om året.

Første gang vil være en “prøvegang”, hvor de børn der ikke har deltaget før, får mulighed for at afprøve det og rent faktisk finde ud af hvad det handler om.

Første dans er lavet af Camilla – både musik og koreografi. Anden dans’ koreografi – vil traditionen tro – være lavet af nogle af børnene fra 3. klasse. (Dvs. at disse 3.klasses børn i samspil med Camilla, vil agere undervisere)

Dansene forløber sig over en uge af gangen, og målet er at dyrke fællesskabet og det fælles tredje. Der arbejdes især med de motoriske færdigheder, samt de sociale kompetencer.

 

Filmuge:

Børnene skal lave deres egne film.

Børnene skal i grupper af 4-7 stykker, lave en film. Vi hjælper dem med at fordele roller (Kameramand, skuespillere, etc…) og støtter dem i skriveprocessen, samt indspilningen. Vi laver filmfestival, en dag i de efterfølgende uger, hvor børnene vil vise deres film. (Nærmere dato følger)

Målet er procesarbejde, og at støtte kreativ udfoldelse.

Der arbejdes med personlig udvikling, samarbejde og teknisk forståelse.

 

Rollespilsuge:

Vi laver rollespilsvåben til Fritten og slutter ugen af med et rollespilseventyr.

Børnene skal lære teknikkerne ved at lave rollespilsvåben, og at arbejde koncentreret med en opgave. Den sidste del af ugen handler om fantasi, indlevelse og bevægelse.

Vi arbejder med motorik, fordybelse og bevægelse.

 

Skrotuge:

I denne uge vil vi udforske skrot og dimser og arbejde med børnenes kreativitet og nysgerrighed.

Der vil blive mulighed for at skille skrot fra hinanden og udforske tekniske maskiner indvendigt.

De børn der har lyst, kan bygge skrot sammen på en ny og anderledes måde, hvor kun fantasien sætter grænser.

 

Naturuge:

Vi vil i denne uge koncentrere os om og benytte os af naturen og hvad denne har at byde på.

Vi vil lave aktiviteter som rammer børnenes fantasi, fortællerevne, observationsevne, samt fin-/grovmotorik.

 

Bankoaften:

Igen i år holder vi en forældre/barn bankoaften, med fine præmier og godt samvær.